mon k eindejaar lg tekenkunst HG Schilderkunst eindejaar schild lagere graad wereldbol Model beeldhouwkunst eindejaar BHK tekenatelier

Inschrijvingen

ALGEMEEN

Inschrijven kan enkel in juni of september. Opgelet : de openingsuren tijdens de inschrijvingsperiode verschillen per vestiging. Zie onderaan.

Nieuwe leerlingen leggen bij de inschrijving hun identiteitskaart voor. Zonder rijksregisternummer kan er NIET ingeschreven worden.

Leerlingen van de lagere en middelbare graad worden ingeschreven volgens leeftijd zoals in het dagonderwijs. Zit uw kind een klas hoger of lager, gelieve ons dan éénmalig een attest van de dagschool te bezorgen.

De inschrijvingen sluiten definitief af op zaterdag 29 september 2018. 

INSCHRIJVINGSTARIEVEN:
De geïndexeerde inschrijvingsgelden zijn door het ministerie als volgt vastgelegd:

Normale tarieven:
€65 van 6 tem 17 jaar (leeftijd steeds op 31.12.2018)
€129 van 18 tem 24 jaar (leeftijd steeds op 31.12.2018)
€307 vanaf 25 jaar

Verminderde tarieven mits voorlegging van een geldig attest (toestand in september 2018)
€42 van 6 tem 17 jaar
€129 vanaf 18 jaar

Komen in aanmerking voor vermindering :

A. Uitkeringsgerechtigde volledige werklozen of personen ten last daarvan* = categorie 00 (uitgezonderd
bruggepensioneerden)
B. Werklozen andere categorieën of personen ten laste daarvan*
C. Inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag, bestaansminimumtrekker of personen ten laste daarvan*
D. Personen met een erkende handicap FOD Sociale Zekerheid of personen ten laste daarvan*
of begunstigde verhoogde kinderbijslag +66%
E. Residenten gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
F. Erkende politieke vluchtelingen of personen ten laste daarvan*
G. Jongvolwassenen van 18 tot en met 24 jaar (leeftijd op 31.12.2018)
H. Jonger dan 18 jaar en ander lid van de leefeenheid betaalde reeds
I. Jonger dan 18 jaar en bijkomende inschrijving in een ander domein (Muziek – Woord – Dans) van
een erkende academie
J. Arbeidsongeschiktheid + 66%
K. Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming 

Geldige attesten:(uit het attest moet de geldigheid voor de korting blijken in de maand september 2018!)
A. & B. attest RVA of VDAB specifiek voor deeltijds kunstonderwijs, gedateerd in september.
C. Attest OCMW of pensioendienst
D. Attest FOD Sociale Zekerheid of rekeninguittreksel tegemoetkoming of European disability card – voor
kinderen : attest FOD met 4 punten op zelfredzaamheid of attest kinderbijslagfonds
E. Verklaring directie van tehuis of instelling
F. Attest Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen, bewijs inschrijving in het vreemdelingenregister
(nationaliteit vluchteling) van de gemeente
G. Geldige identiteitskaart
H. Vanwege de academie : kopie betalingsbewijs ander lid van de leefeenheid
I. Vanwege de academie muziek, woord of dans : kopie betalingsbewijs eerste inschrijving
J. Attest mutualiteit met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit, attest RIZIV met
vermelding art. 100 of attest FOD met vermelding “vermindering van verdienvermogen”
K. Attest ziekenfonds of uitpas met kansenstatuut 

*Wanneer de leerling ten laatste is van diegene waarvoor het bewijs werd gegeven, dient altijd een document "samenstelling van het gezin" worden voorgelegd, afgeleverd door de dienst bevolking van uw gemeente.

opgelet de openingsuren tijdens de inschrijvingsperiode verschillen per vestiging!

Inschrijvingsuren voor SEPTEMBER:
Vanaf zaterdag 1 september tem zaterdag 29 september 2018

AARSCHOT - LANGDORP - GELRODE - RILLAAR
Inschrijvingen op het secretariaat in Rillaar voor ALLE GRADEN (enkel betaling met bancontact)
di             13u - 17u
wo           13u - 16u30 en van 18u30 - 22u
vr             18u30 - 22u
za             9u - 12u30

TESTELT

inschrijvingen op het secretariaat in Testelt (enkel betaling met bancontact)
wo           12u30 - 16u30
vr             15u - 20u30
za            9u - 12u30 en 13u - 15u

DIEST - SCHAFFEN
Inschrijvingen op het secretariaat in Diest voor ALLE GRADEN (enkel betaling met bancontact)
di            10u-12u
wo         13u-16u & 17u-20u
vr           16u-18u
za           9u-12u

WERCHTER - ROTSELAAR - HEIKANT - WEZEMAAL
Inschrijvingen op het secretariaat in Werchter voor ALLE GRADEN (enkel betaling met bancontact)
ma            13u - 16u30
di               9u - 16u30
wo             9u - 16u30
do             18u30 - 22u
vr              15u30 - 17u30
za              8u30 - 13u