mon k tekenatelier Keramiek lagere graad koe eindejaar lg HG schilderkunst digitale beeldvorming 3 eindejaar kera stilleven mg tekenkunst

Atelier +18

Het initiatie atelier biedt een uitgebreid programma voor studenten die willen proeven van wat de beeldende kunst te bieden heeft. Ook als je weinig of geen voorkennis bezit, is dit atelier zeer geschikt. 

De tweejarige opleiding is vakoverschrijdend en omvat een aantal basistechnieken van de beeldende kunst.
Op deze manier kan je kennismaken met de verschillende richtingen die onze academie biedt. Na de opleiding kan je je kennis en vaardigheden verder uitdiepen in de specifieke artistieke ateliers binnen onze academie. 

Waar en wanneer?
4u/week

AVOND
campus RILLAAR - Kortakker 2
wo       18u30-22u00

Het atelier beeldhouwkunst wordt opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken. Zo kan je enerzijds werken naar waarneming, vertrekkende vanuit klassieke studies, als werken met opdrachten die gebaseerd zijn op een thema of een bepaalde techniek.

Ook het uitdiepen van concepten via de beeldhouwkunst is een mogelijke benadering.
Daarenboven kan modelstudie een onderdeel van de opleiding zijn. Hierbij wordt naast de anatomische benadering ook de nadruk gelegd op de expressieve mogelijkheden van de figuur en de uitvoering ervan.

Bij het creëren van de werken komen diverse technieken aan bod. Naast klei en was wordt er gebruik gemaakt van gips, cement, vubonite, hout, steen, stof, papier-maché, afval of gerecycleerde materialen waarbij er ruimte is voor experiment. Ook afgieten, assembleren en lassen behoren tot de gebruikte technieken.

De combinatie van gedifferentieerde opdrachten en een persoonlijke begeleiding, helpen je je eigen weg te vinden in deze verschillende technieken, materialen en de inhoud van je werk.

Waar en wanneer?
8u/week

DAG
campus RILLAAR - Kortakker 2
di          13u00-16u30
wo         9u00-12u30

AVOND
campus RILLAAR - Kortakker 2
di          18u30-22u00
wo         18u30-22u00

In het atelier vrije grafiek ontdek je de mogelijkheden van grafische druktechnieken zoals diepdruk (etstechnieken), hoogdruk (lino-en houtgravure ), doordruk (zeefdruk) en monotype.

In de startfase van de opleiding ontwikkel je een basiskennis van deze technieken met elk hun specifieke kenmerken. Naarmate de opleiding vordert, ga je een boeiende zoektocht tegemoet waarbij je dieper ingaat op de inhoud van je werk.
Op deze manier wordt je creativiteit aangewakkerd en ontwikkel je een persoonlijke en grafische beeldtaal.
Hierbij zal er aandacht besteed worden aan experiment en dit alles zal resulteren in een artistiek en grafisch project. 

   

Waar en wanneer?
8u/week en of 4u/week

DAG
campus RILLAAR - Kortakker 2 
ma       13u00-16u30
di          13u00-16u30

AVOND
campus RILLAAR - Kortakker 2
di          18u30-22u00
wo         18u30-22u00

 

Kantwerk is een discipline in de academie waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende klostechnieken.
Bij de start van de opleiding worden de traditionele technieken aangeleerd om inzicht te verwerven in de klassieke kanten uit ons rijk verleden.

Maar dit is slechts een onderdeel van het atelier. Door een andere toepassing van deze oude technieken kom je doorheen de opleiding tot een hedendaagse vormgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleur, nieuwe materialen en experimentele technieken zoals het wildklossen. Op deze manier ontwikkel je je persoonlijke artistieke klostechniek. De essentie van de techniek, de transparantie, blijft hierbij gerespecteerd.

    

Waar en wanneer?
8u/week

DAG
campus RILLAAR - Kortakker 2
ma       13u00-16u30
di          13u00-16u30

AVOND
campus RILLAAR - Kortakker 2
di         18u30-22u00
wo        18u30-22u00

De opleiding keramiek wordt benaderd vanuit de verschillende perspectieven. Het atelier spitst zich dus niet enkel toe op puur ambachtelijk pottenbakken. Daarnaast wordt er in het atelier aandacht besteed aan sculpturale keramiek en aan keramische installaties. Hierbij ga je steeds op zoek naar een wisselwerking tussen traditionele ambacht en de hedendaagse, autonome kunst.

Waarneming, ontwerp, vorm- en kleurstudie en het aspect ruimte staan steeds centraal in de opleiding.
Deze dimensies komen systematisch aan bod in de verschillende opdrachten waarbij er aandacht wordt besteed aan diverse keramische technieken zoals opbouwen, draaien, gieten, glazuren en moduleren. 

Gedurende de gehele opleiding word je intensief begeleid bij het aanleren van deze basisvaardigheden. Ook zal je creatief proces gestimuleerd worden en wordt experiment aangemoedigd zodat je een eigen kunstzinnige visie kan ontwikkelen. 

  

Waar en wanneer?
8u/week

DAG
campus RILLAAR - Kortakker 2
di        13u00-16u30
wo       9u00-12u30

campus DIEST - Citadel 1
di         9u00 - 12u30

AVOND
campus DIEST - Citadel 1
do        18u30-22u00

WEEKEND
campus RILLAAR - Kortakker 1
vr          18u30-22u00
za          9u00-12u30

  

Leren kijken is van essentieel belang in dit atelier.

Om de verschillende tekentechnieken aan te leren wordt vertrokken vanuit de waarneming. Compositie, perspectief en verhoudingen worden aangeleerd. Je ontdekt houtskool, grafiet, pastel, inkt, bister... 

Deze tekenbasis leidt tot een creatieve, expressieve en persoonlijke benadering van verschillende thema's binnen het tekenatelier. 

Je experimenteert met technieken, je maakt een realistische of abstracte benadering van een stilleven, landschap, architectuur, menselijke figuur, ... Je tekent naar levend model en zo bestudeer je het specifieke karakter van het menselijk lichaam. Op het einde van de cursus heb je je eigen nadruk gelegd op het technische en inhoudelijke aspect van dit boeiende tekenproces.

Waar en wanneer?
8u/week en of 4u/week

DAG
campus RILLAAR - Kortakker 2
di        13u30-17u00
wo       9u00-12u30

campus DIEST - Citadel 1
di         9u00-12u30

campus WERCHTER - St-Jansstraat 85
ma       13u00-16u30
di          9u00-12u30

AVOND
campus RILLAAR - Kortakker 2
di          18u30-22u00
wo         18u30-22u00

campus DIEST - Citadel 1
wo         18u30-22u00

WEEKEND
campus Rillaar - Kortakker 2
vr           18u30-22u00
za           9u00-12u30

In het atelier schilderkunst staan waarneming, kleur- en vormstudie centraal.
Deze elementen zijn cruciale onderdelen van een schilderij. Je leert gedurende de opleiding stapsgewijs een analyse te maken van de waarneming en kleur- en vormstudie worden systematisch uitgediept.
Hierbij worden verschillende technieken (olieverf, acryl, aquarel..) aangereikt, onderzocht en uitgevoerd. En je leert onderwerp, techniek en inhoud op elkaar af te stemmen.

Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de interpretatie van een thema en dit zal leiden tot een persoonlijke expressie van vorm, compositie en kleur zodat je doorheen de opleiding een eigen beeldtaal ontwikkelt.

  

Waar en wanneer?
8u/week

DAG

campus RILLAAR - Kortakker 2
di           13u00-16u30
wo         9u00-12u30

campus DIEST - Citadel 1
di           9u00-12u30
wo          9u00-12u30

campus WERCHTER - St-Jansstraat 85
di           13u00-16u30

AVOND
campus RILLAAR - Kortakker 2
di          18u30-22u00
wo         18u30-22u00

campus WERCHTER - St-Jansstraat 85
wo          18u30-22u00
do           18u30-22u00

WEEKEND
campus RILLAAR - Kortakker 2
vr           18u30-22u00
za           9u00-12u30

In dit atelier wordt geen techniek of materiaal vooropgesteld.

Dit multidisciplinair atelier kan gezien worden als een kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines binnen de kunst, monumentale kunst is vakoverschrijdend.

De gebruikte technieken en materialen staan in functie van de inhoud, opdrachten vragen een creatieve analyse en leiden tot persoonlijke oplossingen met een specifiek technische uitvoering.

Het atelier is een open werkplaats waar de student zijn creativiteit, ideeën en experimenteerlust kan ontwikkelen. Zowel oude als moderne technieken (weven, schilderen, sculptuur, batik, asssemblage, installatie.... ) kunnen worden uitgevoerd.

Er is aandacht voor het hedendaagse kunstgebeuren alsook kunsthistorische aspecten komen aan bod.

In dit zoekproces dat groeit vanuit de student en individueel begeleid wordt door de leerkracht, kan elke student zich creatief en artistiek ontplooien.

  

Waar en wanneer?
8u/week

DAG
campus RILLAAR - Kortakker 2
ma         13u00-16u30
di            13u00-16u30

AVOND
campus RILLAAR - Kortakker 2
di           18u30-22u00
wo          18u30-22u00

campus DIEST - Citadel 1
do          18u30-22u00

Studie naar levend model is sinds eeuwen een fundamenteel onderdeel in elke beeldende kunst opleiding.
De menselijke figuur is en blijft immers een boeiend en leerrijk studieonderwerp.

In het atelier zoeken we dan ook naar een combinatie van studie en experiment.
Allerlei technieken komen aan bod: tekenen, schilderen, ruimtelijke interpretatie, fotografische experimenten en een mix van technieken. Het uitgangspunt is dus sterk variabel met veel aandacht voor de ontwikkeling van een persoonlijke visie.
We tasten de mogelijkheden af zowel op technisch als inhoudelijk vlak en we trachten de klassieke grenzen van de modelstudie te doorbreken.

  


Waar en wanneer?
8u/week en of 4u/week

DAG

campus Rillaar - Kortakker 2
ma     13u00-16u30

di       13u30-17u00

Het atelier ruimtelijk werk is een richting waar het ontwikkelen van creativiteit en artistieke ideeën en experimenten voorop staan. Studies en waarnemingsoefeningen naar ondere andere levend model spelen nog altijd een belangrijke rol in het atelier. Daarnaast gaat er veel aandacht naar intuïtieve en speelse werkwijzen zoals assembleren, compositie oefeningen en diverse materiaalexperimenten. Ook wordt er gewerkt met maquettes, ruimtelijke installaties en in-situ werk.

Doorheen de opleiding kan er enerzijds vertrokken worden vanuit verschillende technieken en materialen (gips, was, hout, acryl, hars, metaal, stof, plastic, ...). Anderzijds kan het starten vanuit en het verder ontwikkelen van een bepaald idee of concept een ander uitgangspunt zijn. Hierbij zoeken we naar het juiste materiaal en de uitvoering om het idee verder vorm te geven.

In het atelier staat een individuele begeleiding centraal. Op deze manier wordt de student begeleid om zijn persoonlijk beeldend parcours verder uit te diepen binnen zijn eigen mogelijkheden en tempo. 

Waar en wanneer?
8u/week

WEEKEND
campus RILLAAR - Kortakker 2
vr           18u30-22u00
za           9u00-12u30

Dit atelier is nieuw binnen de academie en biedt daarom unieke mogelijkheden.
Je hebt door het verwerven van competenties in het verleden een eigen artistieke visie ontwikkeld. Een artistieke vooropleiding is daarom aangewezen. 

In samenspraak met de leerkracht/mentor word je persoonlijke artistiek project vormgegeven en samen wordt bepaald welke technieken noodzakelijk zijn om dit project te verwezenlijken. Hierdoor heb je de mogelijkheid om binnen onze academie verschillende ateliers te combineren om je kunstwerk(en) te creëren. Dit atelier biedt een boeiende uitdaging om je eigen beeldtaal verder te ontwikkelen en je technieken te verruimen. 

OPGELET: onder voorbehoud;toelatingsvoorwaarden worden bepaald door HABK

4de graad - 8u/week
campus Rillaar

Uren afhankelijk van het traject

Nieuw vanaf volgend schooljaar in alle ateliers:

tekenkunst
schilderkunst
beeldhouwkunst
keramiek
project atelier
grafiekkunst
kantwerk

OPGELET: onder voorbehoud; toelatingsvoorwaarden worden bepaald door HABK

4de graad - 8u/week
campus DIEST/RILLAAR/WERCHTER

Het atelier beeldende en audiovisuele kunsten is een interdisciplinair atelier en biedt een brede kijk op de beeldende kunsten. In dit atelier staan techniek en materiaal voorop. Diverse disciplines komen gedurende de opleiding aan bod. De basistechnieken en beeldelementen worden uitgediept en bekeken vanuit verschillende invalshoeken uit de (hedendaagse) beeldende kunst.

BAK is een beeldende en audiovisuele ontdekkingstocht. Hierin zoek je je eigen beeldende situatie en positie, vertrekkend vanuit jouw beginsituatie.

Je kan het atelier op twee snelheden volgen. Enerzijds kan je kiezen voor een traject van 4u/ week (enkel voor studenten zonder vooropleiding in de 4de graad of studenten specialisatie). Dit traject zet vooral in op verbreding. Anderzijds kan je ook kiezen voor het traject van 8u. In dit traject volg je 4u/ week het vak beeldende en audiovisuele kunst en daarnaast heb je de keuze tussen 4u/ week tekenkunst of schilderkunst. Dit aangeboden leertraject is dus geen standaardtraject en zal aangepast worden aan jouw specifieke (vaktechnische) voorkennis en verdieping. 

Waar en wanneer?
8u/week en of 4u/week

CAMPUS WERCHTER:

BAK> 4u/week
maandag van 9u00 - 12u30
donderdag van 18u30 - 22u00

BAK> 8u/week = 4u BAK en 4u KEUZEVAK
maandag van 9u00 - 12u30 BAK
donderdag van 18u30 - 22u00 BAK

KEUZEVAK:
maandag van 13u00 - 16u30 tekenkunst
dinsdag van 9u00 - 12u30 tekenkunst
dinsdag van 13u00 - 16u30 schilderkunst
woensdag van 18u30 - 22u00 schilderkunst

CAMPUS DIEST:

BAK> 4u/week
woensdag van 18u30 - 22u00

BAK> 8u/week = 4u BAK en 4u KEUZEVAK
dinsdag van 9u00 - 12u30 BAK

KEUZEVAK:
woensdag van 9u00 - 12u30 schilderkunst
woensdag van 8u30 - 22u00 tekenkunst
donderdag van 18u30 - 22u00 keramiek