middelbare graad postzegel MG K Haring HG Keramiek eindejaar clown lg rillaar beeldhouwkunst eindejaar lg 2 HG schilderkunst wolken middelbare graad tekenkunst

Info

Lagere Graad

Minimum de leeftijd van 6 jaar en maximum de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Middelbare Graad Jeugd

Minimum de leeftijd van 12 jaar en maximum de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Initiatie Hogere Graad = Middelbare Graad Volwassenen

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hogere Graad

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hervatting van de lessen: op vrijdag 1 september 2017

Vrije dagen van het 1e trimester :

Herfstvakantie : van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
Wapenstilstand : zaterdag 11 november 2017
Kerstvakantie : van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018

Vrije dagen van het 2e trimester :

Krokusvakantie : van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
Paasvakantie : van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018

Vrije dagen van het 3e trimester :

Dag van de arbeid : dinsdag 1 mei 2018
Pedagogische studiedag : woensdag 9 mei 2018
Hemelvaart : donderdag 10 mei 2018
Facultatieve vakantiedag : vrijdag 11 mei 2018
Facultatieve vakantiedag : zaterdag 12 mei 2018
Pinkstermaandag : maandag 21 mei 2018
Zomervakantie : van zondag 1 juli 2018 tot en met vrijdag 31 augustus 2018