digitale beeldvorming 2 eindejaar schild eindejaar BHK HG schilderkunst wolken mon k monumentale kunsten stilleven mg eindejaar kera HG Kant middelbare graad

Info

Lagere Graad

Minimum de leeftijd van 6 jaar en maximum de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Middelbare Graad Jeugd

Minimum de leeftijd van 12 jaar en maximum de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Initiatie Hogere Graad = Middelbare Graad Volwassenen

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hogere Graad

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hervatting van de lessen: op maandag 2 september 2019

Vrije dagen van het 1e trimester :

Herfstvakantie : van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
Kerstvakantie : van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Vrije dagen van het 2e trimester :

Krokusvakantie : van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
Paasvakantie : van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

Vrije dagen van het 3e trimester :

Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei 2020
Pedagogische studiedag : woensdag 20 mei 2020
Hemelvaart : donderdag 21 mei 2020
Facultatieve vakantiedag : vrijdag 22 mei 2020
Facultatieve vakantiedag : zaterdag 23 mei 2020
Pinkstermaandag : maandag 1 juni 2020
Zomervakantie : van woensdag 1 juli 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020