lagere graad draak eindejaar lg 2 eindejaar lg tekenkunst monumentale kunsten middelbare graad mon k HG Keramiek lg rillaar digitale beeldvorming 2

Info

Lagere Graad

Minimum de leeftijd van 6 jaar en maximum de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Middelbare Graad Jeugd

Minimum de leeftijd van 12 jaar en maximum de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Initiatie Hogere Graad = Middelbare Graad Volwassenen

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hogere Graad

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hervatting van de lessen: op zaterdag 1 september 2018

Vrije dagen van het 1e trimester :

Herfstvakantie : van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018
Kerstvakantie : van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

Vrije dagen van het 2e trimester :

Krokusvakantie : van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019
Paasvakantie : van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019

Vrije dagen van het 3e trimester :

Dag van de arbeid : woensdag 1 mei 2019
Pedagogische studiedag : woensdag 29 mei 2019
Hemelvaart : donderdag 30 mei 2019
Facultatieve vakantiedag : vrijdag 31 mei 2019
Facultatieve vakantiedag : zaterdag 1 juni 2019
Pinkstermaandag : maandag 10 juni 2019
Zomervakantie : van maandag 1 juli 2019 tot en met zaterdag 31 augustus 2019