eindejaar schild schilderkunst monumentale kunsten lg rillaar schilderkunst digitale beeldvorming 2 eindejaar lg 2 kant eindejaar kera grafiek

Info

Lagere Graad

1ste en 2de graad:

Minimum de leeftijd van 6 jaar en maximum de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Middelbare Graad Jeugd

3de graad:

Minimum de leeftijd van 12 jaar en maximum de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Initiatie Hogere Graad = Middelbare Graad Volwassenen

3de graad:

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hogere Graad

4de graad en specialisatie:

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hervatting van de lessen: op dinsdag 1 september 2020

Vrije dagen van het 1e trimester :

Herfstvakantie : van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
Wapenstilstand : woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie : van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Vrije dagen van het 2e trimester :

Krokusvakantie : van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
Paasvakantie : van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Vrije dagen van het 3e trimester :

Dag van de arbeid : zaterdag 1 mei 2021
Pedagogische studiedag : woensdag 12 mei 2021
Hemelvaart : donderdag 13 mei 2021
Facultatieve vakantiedag : vrijdag 14 mei 2021
Facultatieve vakantiedag : zaterdag 15 mei 2021
Pinkstermaandag : maandag 24 mei 2021
Zomervakantie : van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021