tekenkunst digitale beeldvorming 3 HG schilderkunst eindejaar lg HG schilderkunst wolken tekenkunst lino ekster mon k eindejaar kera bloemen schilderk

Info

Lagere Graad

1ste en 2de graad:

Minimum de leeftijd van 6 jaar en maximum de leeftijd van 11 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Middelbare Graad Jeugd

3de graad:

Minimum de leeftijd van 12 jaar en maximum de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Initiatie Hogere Graad = Middelbare Graad Volwassenen

3de graad:

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hogere Graad

4de graad en specialisatie:

Minimum de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 december van het lopende jaar.


Hervatting van de lessen: op woensdag 1 september 2021

Vrije dagen van het 1e trimester :

Herfstvakantie : van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021
Wapenstilstand : donderdag 11 november 2021
Kerstvakantie : van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

Vrije dagen van het 2e trimester :

Pedagogische studiedag : dinsdag 25 januari 2022
Krokusvakantie : van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie : van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022

Vrije dagen van het 3e trimester :

Dag van de arbeid : zondag 1 mei 2022
Pedagogische studiedag : woensdag 25 mei 2022
Hemelvaart : donderdag 26 mei 2022
Facultatieve vakantiedag : vrijdag 27 mei 2022
Facultatieve vakantiedag : zaterdag 28 mei 2022
Pinkstermaandag : maandag 6 juni 2022
Zomervakantie : van vrijdag 1 juli 2022 tot en met woensdag 31 augustus 2022