BEELDATELIER
1ste en 2de graad – 2u/week

De 1ste en 2de graad richt zich specifiek tot kinderen van 6 tot 11 jaar die op een boeiende en plezierige manier de aspecten van de beeldende kunst willen ontdekken. Via opdrachten die nauw aansluiten bij hun leefwereld worden de kinderen tijdens deze ontdekkingsreis begeleid door een leerkracht-kunstenaar.

De leerlingen leren tekenen en schilderen met allerhande materialen, boetseren, experimenteren met grafische technieken en textiel, werken met recuperatiemateriaal, enz. Naast de ontwikkeling van technische vaardigheden en materiaalgevoeligheid, zijn ontplooiing van fantasie en voorstellingsvermogen eveneens belangrijke doelstellingen.