Hervatting van de lessen: op donderdag 1 september 2022

Vrije dagen van het 1e trimester :

Herfstvakantie : van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022

Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2022

Pedagogische studiedag : dinsdag 15 november 2022

Kerstvakantie : van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

Vrije dagen van het 2e trimester :

Krokusvakantie : van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023

Paasvakantie : van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

Vrije dagen van het 3e trimester :

Dag van de arbeid : maandag 1 mei 2023

Pedagogische studiedag : woensdag 17 mei 2023

Hemelvaart : donderdag 18 mei 2023

Facultatieve vakantiedag : vrijdag 19 mei 2023

Facultatieve vakantiedag : zaterdag 20 mei 2023

Pinkstermaandag : maandag 29 mei 2023

Zomervakantie : van zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023