Hervatting van de lessen: op vrijdag 1 september 2023

Vrije dagen van het 1e trimester :

Herfstvakantie : van maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023

Wapenstilstand : zaterdag 11 november 2023

Pedagogische studiedag : vrijdag 24 november 2023

Kerstvakantie : van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024

Vrije dagen van het 2e trimester :

Krokusvakantie : van maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024

Paasvakantie : van maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024

Vrije dagen van het 3e trimester :

Dag van de arbeid : woensdag 1 mei 2024

Pedagogische studiedag : woensdag 8 mei 2024

Hemelvaart : donderdag 9 mei 2024

Facultatieve vakantiedag : vrijdag 10 mei 2024

Facultatieve vakantiedag : zaterdag 11 mei 2024

Pinkstermaandag : maandag 20 mei 2024

Zomervakantie : van maandag 1 juli 2024 tot en met zaterdag 31 augustus 2024