Inschrijvingen

Het schooljaar start traditioneel op 1 september en eindigt op 30 juni. Een inschrijving geldt voor één schooljaar.

Wie zich inschrijft verklaart akkoord te gaan met ons academiereglement en het artistiek pedagogisch project. Je kan dit raadplegen door op onderstaande link te klikken.

Inschrijven kan online via  mijnacademie.be/habk . Onze huidige leerlingen krijgen als eerste de kans zich in te schrijven.

Vanaf maandag 15 april 2024 om 19u: huidige leerlingen voor vervolg huidige cursus. Voorrang tot donderdag 25 april 23u59.
Opgelet : de voorrang heeft geen betrekking op de huidige klas. Wees er dus tijdig bij. Het zou kunnen dat je een andere keuze moet maken. Je krijgt op mijnacademie.be/habk een voorstel met alle mogelijke lesmomenten van de huidige locatie. Je kan de locatie zelf aanpassen.

Vanaf vrijdag 26 april 2024 om 19u: huidige leerlingen voor nieuwe graad of richting + nieuwe gezinsleden.
Huidige leerlingen die in 2.4 (6e leerjaar) afstuderen voor 3.1 (1e middelbaar).
Volwassen huidige cursisten voor 1e jaar van een nieuwe optie.
Kandidaten 1e jaar cross-over-atelier of 1e jaar specialisatie na goedkeuring.
Gezinsleden van huidige leerlingen.  

Vanaf vrijdag 31 mei 2024 om 19u: nieuwe leerlingen.
Einde inschrijvingen: 30 september 23u59.

De inschrijving is pas geldig vanaf datum betaling, breng daarom uw betaling zo vlug mogelijk in orde.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op verminderd tarief.
De korting wordt enkel toegestaan mits voorlegging van de juiste documenten, zo niet betaal je het volledig bedrag.
Je kan het bewijs rechtstreeks uploaden via  mijnacademie.be/ habk om de korting aan te vragen of je kan het doormailen naar contact@habk.be in een duidelijke bijlage. Wij voeren vervolgens uw korting in en daarna betaal je online het juiste bedrag.

Heb je pas in september een geldig attest en betaalde je reeds in juni?
Bezorg je bewijs ten laatste op 30/09/2024 en het verschil wordt teruggestort.
Opgelet, nadien worden geen attesten meer aanvaard, noch terugbetalingen uitgevoerd.

Gezinskortingen binnen de eigen academie voor jongeren onder 18 jaar worden automatisch toegestaan.
Het inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 14 jaar. De fiscaal attesten worden in het voorjaar per mail verstuurd.
Wie uitschrijft vóór 01 oktober 2024, kan het inschrijvingsgeld recupereren. Daarna is dit niet meer mogelijk.