Infobrochure

Alle leerlingen & studenten ontvangen bij de inschrijving of bij het begin van het schooljaar de jaarlijkse inforbrochure met praktische afspraken betreffende de organisatie van de lessen, veiligheid, verzekering, afwezigheden, …