Het artistiek pedagogische project (APP) van de Hagelandse academie beeldende kunst beschrijft onze visie op het beeldend kunstonderwijs. Het vormt het artistieke en pedagogische fundament en de rode draad voor het onderwijs in onze academie.


De Hagelandse academie biedt kunstonderwijs voor iedereen! De academie is er immers van overtuigd dat iedereen kunst kan beleven en creëren door het aanbieden van kwaliteitsvol kunstonderwijs. Zowel kinderen, jongeren als volwassen zijn welkom in onze academie. De academie is tevens een ontmoetingsplaats en artistiek centrum waar samen kunst beleven een belangrijk uitgangspunt is.

We bieden een gevarieerd leerprogramma aan waarbij er een constante wisselwerking ontstaat tussen vaktechnische leerinhouden en het artistiek leerproces. Daarbij staat de ontwikkeling van een persoonlijke beeldtaal centraal, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Samen gaan we op zoek naar jouw profiel als kunstenaar.

De vrijheid en de eigenheid van onze leerkrachten zijn belangrijke uitgangspunten in de academie. Met respect voor de algemene artistieke en pedagogische visie van de academie bepalen zij de inhoud van het leerprogramma. Ze doen dit vanuit hun eigenheid als leerkracht/ beeldend kunstenaar. Daarnaast beschikken ze over de nodige vaktechnische expertise en artistieke knowhow om elk atelier vorm te geven en kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

Elke leerkracht bepaalt de gemeenschappelijke leerinhouden voor zijn/ haar artistiek leerprogramma. Aangezien elke student uniek is, differentiëren we waar nodig. De academie houdt rekening met de beginsituatie en de leervraag. Een leertraject in onze academie loopt nooit lineair. In onze ateliers krijg je met andere woorden de kans om jezelf artistiek te ontwikkelen en te ontplooien en om te groeien op jouw tempo.

In de beeldende kunsten is er vaak geen eindpunt en dit principe willen we koesteren. Daarom zetten we in op levenslang en levensbreed leren voor alle leeftijden. Kinderen kunnen doorgroeien naar de jongerenateliers en jongeren kunnen zich verder artistiek ontwikkelen in de vierde graad waar we verschillende tempo’s en keuzemogelijkheden aanbieden.

Het beëindigen van een kunstdiscipline door volwassenen hoeft in de academie geen eindpunt te zijn. Het kan zelfs het beginpunt betekenen om zich verder artistiek te blijven ontplooien. Door het aanbieden van interdisciplinaire ateliers of de mogelijheid om een nieuwe discipline aan te vangen, dagen we de student artistiek uit om zijn/ haar kunsthorizon te verbreden en te verdiepen. Hierbij is de beginsituatie en de (nieuwe) leervraag de uitgangspositie om van start te gaan.

De academie treedt graag buiten haar muren op verschillende manieren. We zetten hierbij enerzijds de studenten in de spotlight tijdens  de eindejaarstentoonstelling. Anderzijds zetten we ook de academie als groter geheel en kunstcentrum in de spotlight tijdens de biënnale van HAAS: een groots belevings- en kunstspektakel met maar één doel: samen, studenten en academie, in de spotlight.