CROSS-OVER-PROJECT

4de graad – 8u/week
Regio Aarschot/Rotselaar

Om toegelaten te worden tot het cross-over atelier, volgde je minstens 1 specifiek atelier in onze academie. In cross-over ga je op zoek naar een nieuwe artistieke uitdaging. Je bent bereid om je eigen bestaande beeldtaal te herdenken, vernieuwen of te evalueren. Persoonlijke artistieke groei en multidisciplinair denken, zijn belangrijke doelstellingen.

In de opleiding word je begeleid door enerzijds twee mentoren en anderzijds de vakleerkrachten van de beide keuzeateliers. Overleg met de vakleerkrachten blijft noodzakelijk.

Je werkt tijdens het schooljaar rond 1 thema. Dit thema wordt inhoudelijk zelfstandig uitgewerkt onder begeleiding van de mentoren en uitgevoerd in de beide ateliers. Ontwerp en onderzoek staan voorop om een idee te kunnen concretiseren. ‘In dialoog treden’ is een belangrijk leerveld in het cross-over atelier. Je leert niet alleen om je eigen werk mondeling toe lichten. Maar je leert ook om samen met de andere studenten te praten over je werk en het werk van anderen. De extra samenkomsten met je medestudenten, zijn dan ook een verplicht onderdeel van de opleiding.

Aangezien persoonlijke groei als kunstenaar en multidisciplinair denken centraal staan, neem je als student een ‘open houding’ aan ten aanzien van je eigen beeldtaal. Je bent ook bereid om deel te nemen aan de extra lesmomenten samen met de andere studenten cross-over.

Toelatingsvoorwaarden:

Minstens 1 specifiek atelier doorlopen in onze eigen academie.

Intake gesprek met mentoren en vakleerkrachten.

Praktisch:

Je volgt per week 8u les in 2 verschillende ateliers, 4u per optie. We voorzien 3 extra overlegmomenten per semester.

WAAR & WANNEER

Regio Aarschot

Lesmomenten afhankelijk van de keuzevakken


Regio Rotselaar

8u/week waarvan 4 u project atelier
en 4 u keuzevak: tekenkunst of schilderkunst