Inschrijvingen

Het schooljaar start traditioneel op 1 september en eindigt op 30 juni. Een inschrijving geldt voor één schooljaar.

Wie zich inschrijft verklaart akkoord te gaan met ons academiereglement en het artistiek pedagogisch project. Je kan dit raadplegen door op onderstaande link te klikken.

Inschrijven kan online via  mijnacademie.be/habk . Onze huidige leerlingen krijgen als eerste de kans zich in te schrijven.

Herinschrijvingen

Vanaf meer info volgt: huidige leerlingen voor vervolg cursus. Voorrang tot meer info volgt.

Opgelet : de voorrang heeft geen betrekking op de huidige klas. Wees er dus tijdig bij. Het zou kunnen dat je een andere keuze moet maken. Je krijgt op  mijnacademie.be/habk een voorstel met alle mogelijke lesmomenten van de huidige locatie. Je kan de locatie zelf aanpassen.

Nieuwe inschrijvingen

Vanaf meer info volgt: huidige leerlingen voor nieuwe richting + nieuwe gezinsleden. Vanaf meer info volgt: nieuwe leerlingen

Einde inschrijvingen

30 september 23u59.
De inschrijving is pas geldig vanaf datum betaling, breng daarom uw betaling zo vlug mogelijk in orde.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je recht op verminderd tarief.
De korting wordt enkel toegestaan mits voorlegging van de juiste documenten, zo niet betaal je het volledig bedrag. Je kan het bewijs rechtstreeks uploaden via  mijnacademie.be/ habk om de korting aan te vragen of je kan het doormailen naar  contact@habk.be in een duidelijke bijlage. Wij voeren vervolgens uw korting in en daarna betaal je online het juiste bedrag.
Heb je pas in september een geldig attest en betaalde je reeds in juni? Bezorg je bewijs ten laatste op 30/09/2021 en het verschil wordt teruggestort. Opgelet, nadien worden geen attesten meer aanvaard, noch terugbetalingen uitgevoerd.
Gezinskortingen binnen de eigen academie voor jongeren onder 18 jaar worden automatisch toegestaan.
Het inschrijvingsgeld is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 14 jaar. De fiscaal attesten worden in het voorjaar per mail verstuurd.Wie uitschrijft vóór 01/10, kan het inschrijvingsgeld recupereren. Daarna is dit niet meer mogelijk.